PostHeaderIcon Náchod se připravuje na dopravní omezení od 17. 3. 2014

Město Náchod ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic Hradec Králové (ŘSD HK) připravuje v letošním roce další investiční akce, které přispějí ke zlepšení dopravní situace ve městě. Tomu však bude předcházet celá řada dopravních omezení, které bude nutné v průběhu roku strpět. Nebude to jednoduché nejen pro řidiče, v letošním roce budou realizovány i další významné rekonstrukce komunikací v okrese Náchod (výstavba kanalizace ve Zbečníku a následně rekonstrukce komunikace Hronov – Červený Kostelec /sil. II/567/), oprava chodníků a komunikace, ulice Náchodská a 17. listopadu - sil. I/14 v Červeném Kostelci, výstavba kanalizace a následně rekonstrukce silnice II/303 – průtah obcí Bukovice, výstavba kanalizace a následně rekonstrukce sil. II/304 – průtah obcí Velká Jesenice a další).

Objízdné trasy povedou i přes Náchod a dá se očekávat zhuštění již tak zatěžující dopravy v centru města. Podrobnosti o objízdných trasách pro osobní i nákladní dopravu jsou uvedeny níže a znázorněny na přiložené mapce.Omezení se dotknou samozřejmě i autobusové dopravy a pro cestující to bude v Náchodě představovat další dočasné snížení komfortu s ohledem na již probíhající rekonstrukci nádraží.Tou první zásadní akcí je rekonstrukce kruhové křižovatky u Itálie včetně napojení nového autobusového terminálu a dokončení rekonstrukce ulice Plhovské (sil. I/14) v úseku od okružní křižovatky (Itálie) po křižovatku s místní komunikací, ulice Tylova na Plhovském náměstí. Tato rekonstrukce je II. navazující etapou stavby, která byla zahájena již v loňském roce úsekem na sídlišti Plhov. Jedná se o investici státu v celkovém objemu více než 21 milionů korun.

nchod - mapa_itlie

Stavební práce při opravě kruhové křižovatky u Itálie a rekonstrukci ulice Plhovské budou rozděleny do tří etap:

1. etapa (17. 3. - 30. 4.) bude zahájena již 17. 3. 2014 rekonstrukcí okružní křižovatky u Itálie. Práce v rámci rekonstrukce zahrnují současně přeložku teplofikace a kanalizace a napojení na nový autobusový terminál, jehož dokončení je plánováno 30. 6. 2014. Tato etapa bude probíhat za úplné uzavírky ulice Plhovská, Kamenice a Volovnice a za částečné uzavírky poloviny komunikace, ulice Kladská a Plhovská (podjezd pod viaduktem), kde bude pouze jednosměrný provoz ve směru jízdy od Hronova po ulici Kladské a v protisměru okružní křižovatky pod viadukt ulicí Plhovskou na okružní křižovatku Čedok. Ve směru z centra tedy nebude možné vyjíždět ulicí Volovnice - bude po tuto dobu provedena jako slepá pozemní komunikace, s umožněním vjetí pro zásobování objektů v ulici Volovnice a obyvatelům této ulice. V uvedeném termínu bude Volovnice obousměrnou komunikací.2. etapa (1. 5. - 2. 6.) V tomto termínu bude provedena rekonstrukce druhé části okružní křižovatky, tedy té části, po které byl veden jednosměrný provoz po dobu provádění rekonstrukce okružní křižovatky v rámci první etapy. Při této etapě již bude umožněn průjezd z ulice Plhovská, Volovnice i Kamenice, avšak pouze v návaznosti na vedení jednosměrného provozu z ulice Kladské a Plhovské pod železniční viadukt. Tzn., např. že vozidla jedoucí z Volovnice a Kamenice budou moci jet pouze vpravo pod železniční viadukt, vozidla jedoucí od Plhova budou moci jet přes okružní křižovatku pouze přímo pod železniční viadukt a vozidla jedoucí od Hronova budou moci jet vpravo na Červený Kostelec a přes okružní křižovatku pod železniční viadukt.3. etapa (3. 6. - 31. 7.) V tomto období budou probíhat práce na zbylém úseku komunikace sil. I/14 v úseku od křižovatky s místní komunikací, ulice Za Teplárnou po křižovatku s místní komunikací, ulice Tylova (do místa napojení na opravený úsek v I. etapě cca 600 m). V rámci tohoto úseku bude stavba probíhat buď za částečného jednosměrného provozu za předpokladu možnosti odklonění druhého směru, případně kyvadlově řízeným provozem a budou provedeny veškeré dokončovací práce.Provoz pro veškerou dopravu by měl být navrácen do původního stavu do 1. 8. 2014. Následně budou probíhat pouze dokončovací práce za případných lokálních omezení.Provádění celé akce je velmi náročné na přípravu a koordinaci dopravy v návaznosti na dokončení rekonstrukce autobusového terminálu a realizaci prací dalších investorů (RWE – Teplárna Náchod, VaK Náchod).

Objízdná trasa pro nákladní automobily:

Ve směru od Hronova do Hradce Králové bude vedena jednosměrným provozem přes okružní křižovatku. Ve směru od Červeného Kostelce bude nákladní doprava navedena objížďkou na Červenou Horu, Žernov, Zlíč a zpět po silnici I/33 do Náchoda. Ve směru od Nového Města a od Hradce Králové bude navedena z Náchoda na Českou Skalici a po stejné trase v opačném směru.

Objízdné trasy pro osobní automobily:

Ve směru z Hronova Ve směru od Hronova do Hradce Králové bude vedena jednosměrným provozem přes okružní křižovatku.Ve směru od Červeného Kostelce přes místní komunikaci ulice Za Teplárnou do ulice Borská a z ulice Borská do ulice Kladská.Ve směru od Hradce Králové po silnici I/33 od Čedoku ulicí Běloveská, Polská až na křižovatku „u Hypernovy“ a dále po místní komunikaci přes železniční přejezd v Bělovsi na silnici II/303, ulice Kladská.

Autobusová doprava:

bude v rámci první etapy částečně řešena pro směr na Červený Kostelec v místě stávajícího dočasného autobusového stanoviště v ulici Za Teplárnou. Pro směry ostatní bude autobusové stanoviště přemístěno na místní komunikaci ulice Raisova u školní jídelny. Pro směr jízdy autobusů Hradec Králové-Náchod-Hronov-Broumov bude přestup na linky ve směru na Červený Kostelec na stanovišti v ulici Raisova s nutností pěšího přesunu do prostor provizorního autobusového nádraží v ulici Za Teplárnou a opačně.Městská hromadná doprava bude zachována. Dojde k přemístění autobusové zastávky „Náchod-Běloves-IDA“ v ulici Kladské ve směru na Hronov do ulice Polské (k motorestu „U Pavla“).K tomuto řešení po nezbytně nutnou dobu 17. 3. – 1. 6. jsme přistoupili především z důvodu eliminace časového zpoždění spojů kvůli objíždění přes Běloves.

Od 2. 6. 2014 bude autobusová doprava navrácena v plném rozsahu na provizorní autobusové nádraží v ulici Za Teplárnou.

 


 

S dokončením výstavby terminálu bude veřejnost opět informována, stejně tak bude vše řádně označeno odpovídajícím dopravním značením, cestující budou informováni na zastávkách.

V případě nepříznivých klimatických podmínek může dojít k posunu zahájení stavby o 14 dnů. Prosíme, sledujte naše internetové stránky www.mestonachod.cz, kde budeme zveřejňovat veškeré aktuality a případné změny.

 


Aktualizováno (Středa, 05 Březen 2014 18:16)