PostHeaderIcon Starostům měst náchodského okresu dochází trpělivost s dopravou

Ve středu 16. ledna 2013 se v Jaroměři – Josefově sešli na společném jednání zástupci deseti měst náchodského okresu. Hlavním tématem společného jednání byla tentokrát doprava.
Starostové a místostarostové jednomyslně vyjádřili nespokojenost s vývojem dopravní situace a jejím řešením v rámci celého regionu. Dlouhodobě chybí jednotná koncepce, která bude dodržována za všech okolností, jakýsi závazný„jízdní řád“ nejen oprav komunikací, ale i rozvoje silniční sítě v rámci regionu jako celku.
Proto představitelé měst od Jaroměře až po Broumov stanovili čtyři základní pilíře:
1. Ochrana obyvatel, bezpečnost, zdraví
2. Rozvoj území, zaměstnanost
3. Cestovní ruch
4. Dopravní obslužnost, mezinárodní doprava (od Ostravy po Zhořelec je Náchod jediným hraničním silničním přechodem do Polska)

 

 

Starostům jednoduše došla trpělivost. „Vždyť našimi městy denněprojíždějí desítky tisíc aut a kamionů, jen přes Jaroměř do Náchoda je to více než 21 tisíc aut denně v obou směrech, z toho 2000 kamionů, z Náchoda směrem na Broumov pak je to minimálně 15 tisíc vozidel. A řešení této situace se nám neustále vzdaluje“, konstatoval starosta Jaroměře Jiří Klepsa.
Dostavba dálnice D11 je podle posledních informací v nedohlednu. Reálně bude vyřešena dříve komunikace R35, což dopravu ve směru na Náchod a dále na Broumov ještě zhorší. Tomu starostové odmítají přihlížet. „Navíc obecně platí fakt, že čím se město nachází v regionu výše na sever, tím vyšší ho doprovází nezaměstnanost. A my nechceme přihlížet, jak se nám před očima region vylidňuje, dnes už jde o udržení kvality života“, uvedla starostka Hronova Hana Nedvědová.
„Ani Broumovsko se nemůže tvářit, že se jej to netýká, protože se přes zmiňované úseky do našeho regionu ani z něj jinak téměř nedostanete“, doplnil problematiku starosta Broumova Milan Kotrnec.
„Dopravní obslužnost je zásadním předpokladem pro rozvoj celého našeho území, proto chceme postupovat společně jako tomu bylo například v otázce záměru těžby břidlicových plynů“, dodal starosta Náchoda Jan Birke.

 

Uvedený koordinovaný postup starostů nemá obdoby nejen v Královéhradeckém kraji. Zástupci měst náchodského okresu chtějí využít i spolupráce se svými polskými protějšky, protože i jich se doprava na české straně bezprostředně týká. O podporu při řešení zásadních otázek jako je např.dostavba D11 do Jaroměře, vybudování obchvatů Jaroměře a Náchoda nebo přeložky I/14 v Novém Městě nad Metují, požádají starostové i klíčové zaměstnavatele ve svých městech. I ti dnešním stavem trpí.
„Absence dopravní obslužnosti může mít za následek odchod významných zaměstnavatelů doprovázený zvýšením kriminality v celém našem regionu“, doplnil starosta Teplic nad Metijí Milan Brandejs.


Společné prohlášení představitelů měst náchodského okresu:
Naší prioritou je zařazení všech našich požadavků do strategického plánu Královéhradeckého kraje. Reprezentujeme více než 150 tisíc obyvatel načeské i polské straně, kteří jsou závislí na dopravě v regionu a současnému stavu nebudeme jen přihlížet. Neustále jsou termíny jednotlivých dopravních řešení odsouvány na další a další roky, což dopravní infrastrukturu neřeší. Chceme alespoň zásadní řešení páteřní komunikace procházející naším území, aby byla zajištěna jeho obslužnost.
Naše požadavky zazní společně a budeme je prosazovat jednotně. Na jednání do Broumova za účasti hejtmana Královéhradeckého kraje pozveme v nejbližších dnech ministra dopravy Zbyňka Stanjuru.

 

 

Za
Náchod: Jan Birke – starosta, Tomáš Šubert, Drahomíra Benešová – místostarostové
Jaroměř: Jiří Klepsa - starosta, František Vrabec - místostarosta
Českou Skalici: Josef Daňsa, místostarosta
Červený Kostelec: Petr Mědílek – starosta, Richard Bergmann - místostarosta
Meziměstí: Eva Mücková - starostka, Pavel Hečko - místostarosta
Broumov: Milan Kotrnec - starosta, Kamil Slezák - místostarosta
Hronov: Hana Nedvědová - starostka
Polici n. M.: Jiří Škop - místostarosta
Teplice n. M.: Milan Brandejs - starosta
Nové Město n. M.: Bronislava Malijovská - místostarostka

 

S přáním hezkého dne

Nina Adlof
tisková mluvčí MěÚ Náchod, Náchodský zpravodaj
Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod
tel. +420 736 613 427, +420 491 405 255
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
web: www.mestonachod.cz

Aktualizováno (Pondělí, 21 Leden 2013 08:34)