PostHeaderIcon Propadák ?

 20. září uspořádalo sdružení Obchvat Náchoda besedu s politiky a téma, jak dál s dopravou v Náchodě. Sdružení pořádá tyto besedy s politiky napříč politickým spektrem před každými volbami. Účelem je poznat názory kandidátů na dopravu v Náchodě a případně návrhy na další řešení. Jedině tak se mohou občané dozvědět, kdo z kandidátů jim bude prospěšný a koho by měli volit.

Obyvatelé Náchoda, jak ukázala účast, však politici nezajímají Jindy plný sál jídelny zel prázdnotou a beseda se konala za účasti pouhých dvacetipěti občanů. Když jsem se ptal následně, proč se někteří mí známí, bydlící na Pražské, nezúčastnili, vesměs odpověděli, že je politici nezajímají, že stejně jen slibují a pak je vše jinak. Z jejich odpovědí vyplynulo, že malá účast občanů nebyl propadák organizátorů, ale politiků.

Nakonec jsem jim musel dát za pravdu.

Besedy se zúčastnili starosta Jan Birke za ČSSD, za TOP 09 Bedřich Moldon, DU-ČSL Pavel Bělobrádek, za KSČM františek Vrabec, za ODS poslankyně Zdenka Horníková, za SPOZ Roman Florian, za Patrioty starostka Hronova Hana Nedvědová, za SZ Pavel Ježek a jako nezávislý stávající senátor Petr Pakosta. Akci moderovala Lucie Peterková. Všichni pozvaní potvrdili již v úvodu, že je nutné tranzitní dopravu z města vymístit. Pouze pan Ježek za SZ podotkl, že vzhledem k umístění Náchoda v krajině, neexistuje dobré řešení. Pan senátor Pakosta zase přišel s návrhem místo obchvatu udělat tunel. Nevím ovšem, jestli nemyslel tunel na peníze. Vždyť již nyní ministerstvo říká, že 350 m navržených tunelů na stávajícím projektu je drahé řešení. A kdo by platil denní provoz? Jak by se řešil tranzit ve směru Rychnov-Trutnov? Byla to dle mého jen fráze, jak se zalíbit všem.

Paní poslankyně Z. Horníková pobavila přítomné, ale i zvedla vlnu reakcí svým prohlášením, že předchozí starosta pan Čtvrtečka udělal mnoho pro dopravu v Náchodě. Také ale poctivě přiznala, že fandí výstavbě obchvatu, město si jej zaslouží, ale v současné situaci pomoci neumí.

Pan P.Ježek zdůraznil, že ekologové nejsou proti navržené trase, Nevyskytují se tam žádné chráněné druhy. Proti jsou obyvatelé, kterých se bude trasa obchvatu týkat.

K dotazu, zda přítomní poslanci a senátoři jsou připraveni navrhnout tak zvaný liniový zákon na podporu veřejně prospěšných staveb, jak senátor P.Pakosta, tak poslankyně Z. Horníková, ale i bývalý ministr B.Moldan vše házeli na ministerstvo. Zákon je prý natolik složitý, že to nemůže být poslanecká iniciativa. Proč však jako poslanci netlačí k tomuto kroku vládu? To neřekl niko z nich.

Také z řad občanů zazněly dotazy. Na př proč chráníme jen přírodu, zdraví lidí nezasluhuje ochranu? Zda město Náchod pomůže s výkupy pozemků, zda by nebylo dobré zablokovat silnici u OMV na Vysokově, aby se připomnělo vysokovákům, jaké to je bydlet u silnice. Další z dotazů se ptal v jakém stádiu je příprava silnice k sidlišti SUN.

Ukázalo se, že bez ohledu na politickou příslušnost nejblíže k problémům nají ti, kteří pracují ve městech. Starostka Hronova H. Nedvědová připomněla především krajským kandidátům, že obchvat ano, ale ten skončí u celnice. Je třeba pokračovat krajskou přeložkou silnice 303 na Hronov, kde sice začaly výkupy, ale kraj je pro nedostatek peněz zastavil. Doporučila také zveřejnit oponenty projektu a jejich argmenty, aby bylo jasné kdo brzdí další výstavbu. Obchvat není jen věcí města Náchoda, ale i širokého okolí, pro které je Náchod přirozenou křižovatkou. Také navrhla, aby takovéto stavby byly pod kontrolou a za podpory ostatních obcí regionu bez ohledu na politické spektrum. Místostarosta Jaroměře František Vrabec poukázal na to, že stavba je sice státní, kterou je pověřeno Ředitelství silnic a dálnic, ale největší tíhu přesto nesou města a poslanci za region by jim v tom měli významně pomoci.

Dálnice do Jaroměře bude možná do deseti let. Také vázne na schválení územního řízení. Pokračování R11 na Trutnov je v nedohlednu. Ještě dlouho pojedou všichni přes Náchod a obchvat je nejlevnější a za stávajících možností i nejrychlejší řešení a to nejen pro Náchod, ale i pro mezinárodní přepravu a rozvoj regionu jako celku.

Starosta Jan Birke mluvil nejkonkrétněji, se znalostí detailů. Již v úvodu zdůraznil, že největší tíha je na městě. Proto vyčlenil jednoho pracovníka na problematiku územního řízení. Za kvalitu podkladů však zodpovídá Ředitelství silnic a dálnic a pověřený projektant. Město již za minulého vedení poskytlo Vysokovu půjčku za příslib nebránění obchvatu. Obec formálně tento slib dodržuje, ale titíž občané Vysokova dávají většinu námitek. Tak jako se povedlo postavit proti těžbě břidlicových plynů, je nutné, aby se obce regionu spojili pro obchvat Náchoda. Přislíbil, že 26.9.2012 zveřejní harmonogram praví na rekonstrukci a výstavbě kruhových křižovatek na Pražské a Polské silnici, na jejichž přípravě ŘSD intenzivně pracuje. Ministr dopravy splnil svůj slib a na tyto práce uvolnil 48 mil Kč. Podjezd pod Slánským mostem je již ve výstavbě a bude stát město 1300 tis.Kč. Také na přípravě spojky SUN se pracuje a připravuje se územní řízení. Do roku 2014 by měl být projekt. Také se podařilo zvýšit počet prkovacích míst ve městě likvidací tržnice za radnicí. Další práce zatím zdržuje archeologický průzkum. Podařilo se získat na tři roky jako výpůjčku od firmy Protivítr pozemek po zbourané části Tepny v ulici Přádelenské, kde bude parkoviště se stosedmdesáti místy za minimální poplatek 5 Kč. Poplatek je z toho důvodu, aby z parkoviště nebylo odkladiště starých aut.

¨Starosta dále upozornil na již započaté předláždění některých částí náměstí a potíže v ulici Purkyňova při souběhu rekonstrukce ulice Pivovarské a havárie potrubí u nemocnice. K otázce výkupů pozemků pro budoucí obchvat starosta odpověděl, že na to město nemá dostatek prostředků. Bude však po schválení UŘ při výkupech spolupracovat. Pokud Územní řízení znovu nedopadne, nezbude než usilovat o tunel nebo tahat auta vrtulníkem.

Závěrem se moderátorka programu Lucie Peterková zeptala všech, zda podpoří příští blokády dopravy v případě, že vymístění tranzitní dopravy z Náchoda nebude řešeno. Všichni besedující podporu potvrdili mimo P.Ježka za Stranu Zelených. Ten prý má osobní problémy s tím že se blokády pořádají za podpory komunistů. Starosta pan Birke řekl, že tyto blokády pomohly k tomu, že na ministerstvu konečně vědí, že Náchod má problém s dopravou a obchvat je problém města, ne politických stran.

 

Zdroj: http://www.nachodskynecas.info/